Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Serwisu : www.lamerbizuteria.pl (zwanego dalej: „Serwisem”)
1. Zakres Polityki prywatności i cookies
Administratorem danych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna
68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402,
posiadającą NIP 5242495143 (dalej „Fundacja”, „my” lub „nas”).
Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych.
Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy,
aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka
prywatności
i cookies (dalej "Polityka"), która:
● określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
● wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
● wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
● wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
W związku z oferowaną gamą produktów i usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka
dotyczy Ciebie, jeśli dokonujesz zakupów produktów lub usług(określonych w niniejszej Polityce jako "nasze produkty ").
oraz korzystasz z funkcjonalności strony naszego serwisu. Korzystanie ze strony Serwisu oraz nabywanie naszych
Produktów oznacza:
● Założenie konta na stornie naszego Serwisu oraz korzystanie z funkcjonalności strony Serwisu lub zakup
naszych Produktów oferowanych w ramach jego funkcjonalności;
● Dokonywanie Zakupów u nas przez telefon, online lub w inny sposób za pomocą strony internetowej (dalej
"nasze Serwisy") lub aplikacji mobilnych ("nasze aplikacje mobilne"), za pośrednictwem których prowadzona jest
przez nas sprzedaż , oraz w których publikowane są niniejsze zasady;
● Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w
sprawie naszych Produktów lub Usług ;
Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne
podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane
osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed
podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.
2. Dane osobowe które zbieramy
Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania ze strony
naszego Serwisu i dokonowyania zakupu naszych Produktów oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z
innych źródeł.
Rejestrując się na stronach
naszego Serwisu możesz
przekazać nam:
● Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu
oraz data urodzenia;
● Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które
wybrałeś;
Kupując u nas online,
przeglądając nasze Serwisy lub
korzystając z naszych aplikacji
mobilnych, możemy zbierać:
● Informacje na temat zakupów online (na przykład, co kupiłeś, kiedy i gdzie
kupiłeś oraz jak za to zapłaciłeś);
● Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz
informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach
internetowych innych organizacji);
1
● Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do
naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ
przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);
Kontaktując się z nami, lub kiedy
my kontaktujemy się z Tobą lub
biorąc udział w promocjach,
konkursach, ankietach lub
ankietach dotyczących naszych
Produktów i Usług , możemy
zbierać:
● Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy
kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Produktów lub Usług (na przykład
Twoje imię
i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon,
e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów
społecznościowych;
● Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach
cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
● Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;
3. Inne źródła danych osobowych
Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje,
nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:
● dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
● poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.
4. Jak i dlaczego używany danych osobowych
W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:
Używamy danych
osobowych do:
To oznacza, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych pozwala
nam na:
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten
sposób?
Podstawa prawna
Zapewnienia
dostępności
oferty i
funkcjonalności
stron naszego
Serwisu oraz
obsługi i
realizacji
zamówień
Zarządzanie kontem, które masz
stworzone na stronach naszego
Serwisu
Przetwarzanie Twoich zamówień
i zwrotów.
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe,
abyśmy mogli: zarządzać Twoim kontem
użytkownika; dostarczać Ci towary i usługi,
które chcesz kupić; pomagać przy
zamówieniach i zwrotach, o jakie możesz
poprosić.
Niezbędność do wykonania
umowy
Gdy przetwarzamy:
● dane o zakupach
i transakcjach;
● dane kontaktowe;
● informacje z profilu
użytkownika;
● dane dotyczycące dostawy
/ odbioru.
Bez tych informacji nie
będziemy w stanie dostarczyć
Ci naszych produktów ani
usług.
Prawnie usprawiedliwiony cel
Dane przetwarzane po realizacji
zamówienia w celach obsługi
posprzedażowej.
2
Zarządzania
i usprawniania
naszych
codziennych
operacji
biznesowych
Zarządzanie i ulepszanie naszych
Serwisów i aplikacji mobilnych.
Używamy plików cookies i podobnych
technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach
mobilnych, aby poprawić jakość obsługi
klienta.
Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie
należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze
wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji
mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki
cookies, ale może to wpłynąć na Twoje
odczucia
z korzystania z naszych witryn. Więcej
informacji o plikach cookies i sposobach ich
wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki
cookies i podobne technologie .
Prawnie usprawiedliwiony cel
Rozwijania i ulepszania naszej oferty
produktów, usług, know-how
i sposobu, w jaki komunikujemy się
z Tobą.
Opieramy się na wykorzystaniu danych
osobowych do przeprowadzania badań
rynkowych, a także do ulepszania naszych
systemów informatycznych (w tym
bezpieczeństwa) oraz naszego asortymentu
i usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej
jako klientowi.
Wykrywania oszustw i innych
przestępstw oraz ich zapobiegania.
Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze
Usługi w kontekście wykrywania i
zapobiegania oszustwom, innym
przestępstwom
i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług.
Pomoże nam to upewnić się, że możesz
bezpiecznie korzystać z naszych Usług.
Personalizowania
usług pod Twoje
oczekiwania
Analizowania Twoich nawyków
przeglądania naszych Serwisów oraz
nawyków zakupowych, aby móc
lepiej zrozumieć Cię jako naszego
użytkownika i klienta oraz zapewnić
Ci spersonalizowane oferty i usługi.
Przeglądanie Twoich zachowań i zakupów
pozwala nam personalizować nasze oferty oraz
usługi. Pomoże nam to spełnić Twoje
potrzeby jako klienta.
Prawnie usprawiedliwiony cel
Wysyłania odpowiednich
komunikatów marketingowych
(w tym pocztą elektroniczną, pocztą
tradycyjną lub w formie reklamy
online), dotyczących naszych
produktów i usług oraz usług
naszych dostawców i partnerów. W
związku
z tym reklama internetowa może być
wyświetlana na naszych stronach
internetowych oraz na stronach
internetowych podmiotów trzecich
i innych kanałach mediów online.
Możemy również mierzyć
skuteczność naszych komunikatów
marketingowych oraz naszych
dostawców i partnerów handlowych.
Chcemy być pewni, że dostarczamy
komunikację marketingową, w tym reklamę
online, która jest odpowiednia dla Twoich
zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy
Twoje reakcje na komunikację marketingową
związaną z oferowanymi przez nas produktami
i usługami, co oznacza, że możemy
zaoferować Ci produkty i usługi, które lepiej
spełniają Twoje potrzeby jako klienta.
Możesz zmienić swoje wybory marketingowe,
zarówno podczas rejestracji u nas, jak
i w dowolnym czasie po tym.
Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę
online. W dalszej części Polityki przedstawiamy
możliwe do wybrania przez Ciebie opcje
dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki
możesz kontrolować swoje preferencje
dotyczące behawioralnych zachowań online.
W przypadku większości
komunikatów marketingowych
opieramy się na Twojej z godzie,
ale są sytuacje, w których leży
to w naszym prawne
usprawiedliwionym celu.
Kontaktu
i interakcji z Tobą
Kontaktu z Tobą w sprawie realizacji
sprzedaży Produktów, korzystania z
naszych Usług, na przykład przez
telefon,
e-mail lub pocztę, lub odpowiadając
na posty w mediach
społecznościowych, które
skierowałeś do nas.
Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc
wykorzystujemy dane osobowe w celu
udzielenia wyjaśnień lub pomocy w
odpowiedzi na Twoją komunikację.
Prawnie usprawiedliwiony cel
3
Zarządzania promocjami
i konkursami, w których bierzesz
udział, w tym tymi, które
prowadzimy z naszymi dostawcami i
partnerami handlowymi.
Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe,
abyśmy mogli zarządzać promocjami
i konkursami, w których zdecydujesz się
uczestniczyć.
Zapraszania do udziału w ankietach
satysfakcji klienta i innych badaniach
rynku prowadzonych przez nas i inne
organizacje działające w naszym
imieniu.
Przeprowadzamy badania rynkowe w celu
udoskonalenia sprzedaży i dostawy Produktów
oraz naszych Usług. Jeśli jednak
skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie
musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz
nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się
z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten
wybór. Nie wpłynie to na zdolność do
korzystania z naszych Usług.
5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych
W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym "prawnie
usprawiedliwionym celu", są to:
● obsługa potrzeb naszych klientów, w tym sprzedaż i dostarczania naszych produktów i usług;
● promowanie i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług;
● obsługa konta (na przykład konto zakupów online), zarządzanie reklamacjami, zwrotami lub skargami i
rozwiązywania wszelkich sporów;
● zrozumienie naszych klientów, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
● ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
● testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, a także ulepszanie już istniejących;
● wymogi prawne / regulacyjne.
6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług
W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom
towarów lub usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie
wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.
Partnerzy handlowi Współpracujemy z wieloma partnerami handlowymi, których produkty i usługi sprzedajemy za
pośrednictwem stron naszego Serwisu, Serwisów , aplikacji mobilnych, telefonicznie oraz za
pomocą innych środków komunikowania się na odległość.
W takich sytuacjach udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom
handlowym, wykonanie lub dostawę produktów świadczenie usług. Na przykład, gdy robisz
zakupy za pośrednictwem naszego Serwisu, możemy udostępnić naszemu partnerowi
handlowemu twoje imię i dane kontaktowe, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.
Dostawcy usług Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje
w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług
dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu
płatności
i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym
dostawcom świadczenie tych usług.
Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online
w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla
naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie
o naszych produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub
oglądasz telewizję internetową.
7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom
4
Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
● gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
● gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym
przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka
kredytowego);
● do podmiotu , któremu sprzedajemy lub na który przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży
lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą
możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż naszych praw lub obowiązków się powiedzie,
podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak
my;
● do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.
8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe
Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane
z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń
komputerowych, takich jak:
● ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków
służbowych;
● egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem,
przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
● fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
● zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).
Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie
możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.
Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które
pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw
prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego
rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony
program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome .
9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony
ograniczających tę zgodę,
b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu
przedawnienia roszczeń z tej umowy
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu
zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych
Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą
elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.
W przypadku r ejestracji na stroach naszego Serwisu lub w naszym Serwisie, aplikacji mobilnej lub dodatkowo przy
złożeniu zamówienia zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz
mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień
w ramach swojego konta użytkownika, poprzez e mail: lamerbizuteria@gmail.com przez telefon ( 662797746 ) lub na
piśmie ( Damian Salwa Celiny 59A 26-020 Chmielnik ) .
5
Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że
skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział
w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.
11. Jak wykorzystujemy pliki cookies
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez
strone naszego Serwisu lub Serwisu podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym
witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony Serwisu lub Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest Fundacja. Serwer Serwisu lub Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę
Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres
IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług
dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby
w jakich przeszukiwane są nasze Strony Serwisu i Serwisy .
Na naszych Serwisach (w tym na stronach Serwisu) wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
DZIAŁANIE CHARAKTERYSTYKA TYP
Zapewnienie wydajności
▪ kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);
▪ optymalizację (np. pomiar czasu ładowania zawartości
Serwisu);
Sesyjne -> w chwili zamknięcia
przeglądarki ciasteczka są usuwane
Zwiększenie bezpieczeństwa
▪ sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie
zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie;
Sesyjne -> w chwili zamknięcia
przeglądarki ciasteczka są usuwane
Zapamiętanie preferencji
▪ ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane
treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;
Sesyjne -> w chwili zamknięcia
przeglądarki ciasteczka są usuwane
Analiza sposobu korzystania
z Serwisu
▪ zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt
odsłon oraz odwołań do Serwisu;
Stałe -> usuwane po dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Informacje zwrotne od
Użytkowników Serwisu
▪ nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym
po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu;
▪ nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez
zdefiniowany okres;
Sesyjne -> w chwili zamknięcia
przeglądarki ciasteczka są usuwane
Stałe -> usuwane po dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Wtyczki / widgety
▪ dzielenie się treściami Serwisu na platformach
społecznościowych;
▪ odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za
pomocą licznika liczby udostępnień);
Stałe -> usuwane po dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Dostarczanie właściwych treści
marketingowych
(w szczególności reklamy online)
▪ dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem
są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i
stronach internetowych innych podmiotów;
Stałe -> usuwane po dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Pomiar skuteczności naszej
komunikacji marketingowej
(w tym reklamy online)
▪ mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii
reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem
e-mail;
▪ kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy.
Stałe -> usuwane po dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu ( w tym stron Serwisu) wykorzystywane mogą
być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z
powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu
ułatwienia korzystania z tych serwisów ( w tym Stron Serwisu) i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest
wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach( w tym stronach Serwisu).
12. Twój wybór w zakresie plików cookies
Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików
cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku
należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać
ze wszystkich funkcji Serwisu ( stron Serwisu) . W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia
zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian
ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub
menu Preferencje przeglądarki).
6
Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone
w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy ( w tym Związane ze stroną Serwisu) mogą
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach
dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
● Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
● IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
● Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
● Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org
13. Prawo dostępu do danych
14. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w
sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane
W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
14.1. Prawo do poprawienia danych
Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy
w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.
14.2. Prawo do sprzeciwu
Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa
przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo
ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać
Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie
Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
w tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.
14.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
● złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
● kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
● wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
w tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.
14.4. Prawo do usunięcia danych
Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
● nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
● z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
● wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych
innych powodów, aby z nich korzystać);
● bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
w tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.
7
14.5. Prawo do przenoszenia danych
Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu:
lamerbizuteria@gmail.com
14.6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę
bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu j akim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
14.7. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych
Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej
szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz
bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy "jak
się z nami skontaktować".
15. Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się
z nami:
Telefon: 662797746
E-mail: lamerbizuteria@gmail.com
Poczta: La Mer Biżuteria Damian Salwa Celiny 59A 26-020 Chmielnik
Z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
abi@business.link .
Polityka została ostatnio zaktualizowana: 14.06.2018
8

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl